Kerken van Meppel


Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Levensrivier
Apostolisch Genootschap
Leger des Heils
Vergadering der Gelovigen
Het Erfdeel
Rooms Katholieke Kerk
Zevendedags Adventisten
Christelijk Gereformeerde Kerk
Doopsgezinde Kerk
Rafael Meppel
Vrije Evangelische Gemeente
Protestante Gemeente