Baptistengemeente Meppel

De Baptistengemeente Meppel telt ruim 300 leden en 100 betrokkenen. Daarnaast is onze gemeente rijk gezegend met meer dan 200 kinderen en jongeren. In totaal bezoeken iedere zondag tussen de 300 en 400 mensen onze samenkomst. Deze mensen komen uit de omgeving van Meppel, wij zijn een regiogemeente.

 

Onze diensten

Iedere zondag om 10.00 uur start de dienst. Je bent van harte welkom!  Locatie: CSG Dingstede, Gerard Doustraat 13, Meppel

Wie we zijn

Onze gemeente is ontstaan in 1976 vanuit de Baptistengemeente in Hoogeveen. In 1991 zijn we een zelfstandige gemeente geworden. We komen iedere zondag samen in het gebouw van  CSG Dingstede. Deze wekelijkse samenkomst is één van de kernactiviteiten van onze gemeente. We geloven dat God ons hier wil ontmoeten.

We openen de Bijbel om daaruit te leren en Gods stem te horen.  We spreken tot God en eren Hem door samen liederen te zingen en te bidden. Naast de ontmoeting met God is de samenkomst ook bedoeld voor de ontmoeting met elkaar. De meeste mensen blijven daarom na het de dienst nog koffiedrinken en doorpraten.  De kinderen maken een klein gedeelte van de samenkomst mee, en gaan dan in kleine groepen uiteen om op hun niveau onderwijs te ontvangen en over en tot God te praten.

De andere kernactiviteit in onze gemeente zijn de huiskringen. Dit zijn kleine groepen die per plaats of wijk samenkomen om over het geloof te spreken, ervaringen te delen, te bidden en voor elkaar te zorgen. Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten in onze gemeente, bijvoorbeeld Bijbelstudies, jeugdclubs, Opwekking, Teenstreet, 55+ ochtenden en meer.

We willen graag een eigentijdse gemeente zijn: in taal, vormen, in aansluiting op de belevingswereld van mensen. Anderzijds voelen we ons verbonden met de christelijke traditie. Onze gemeente is een Baptistengemeente. We voelen ons verwant met de kerkgeschiedenis van de Reformatie, de Puriteinen en de opwekkingsbewegingen uit de 18e eeuw, waaruit het Baptisme is ontstaan. Maar het meest belangrijk is dat we willen aansluiten bij het Woord van God zoals beschreven in de Bijbel. We geloven dat hierin kracht is, geestelijke vernieuwing en verfrissing.

Wat we geloven

In de Bijbel lezen we over een God die totaal anders is dan de mens en totaal onafhankelijk van de schepping. Aan de andere kant lezen we dat deze God ook heel nauw verbonden is met de schepping. Hij is de Schepper en de Verlosser van het heelal. De mens is na zijn schepping vervreemd van God en gebonden door zonde. Ieder mens heeft daarom een Verlosser nodig. De rode draad van de Bijbel is dat God de Vader Zijn Zoon Jezus Christus heeft gestuurd naar deze aarde. Hij is gestorven aan het kruis om de zondeschuld van de mens te dragen en verzoening te doen. Hij is ook weer opgestaan en geeft nieuw, geestelijk en eeuwig leven aan allen die in Hem geloven. Hij heeft de Heilige Geest uitgestort op aarde. Deze God is de enige in het universum die het waard is om aanbeden te worden en alle eer te ontvangen.

Dit krachtige en duurzame verhaal is de pijler onder de gemeente. Deze waarheid maakt vrij en willen we blijven vertellen. Aan onszelf, aan elkaar en aan de wereld om ons heen.

Hoe we gemeente willen zijn

Als gemeente willen we investeren in relaties. Tijd maken voor de omgang met God. Op zondag, maar ook gedurende de week. Leren te leven zoals Hij het wil. Daarnaast willen we ook groeien in de relatie met elkaar in de gemeente. Elkaar opbouwen, voor elkaar zorgen. Ieder heeft hierin een rol en mag een steentje bijdragen. Tenslotte willen we ook gemeente zijn voor de omgeving waarin we wonen. Investeren in relaties met onze buren, de mensen met wie we werken, sporten, etc. Ook om hulp te bieden en ondersteuning waar dit nodig is.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze gemeente? Neem dan een kijkje op onze website: www.baptistenmeppel.nl of bezoek eens onze diensten. Wanneer je onze dienst bezoekt word je welkom geheten door het welkomstteam, deze mensen kunnen je ook meer vertellen over de gemeente. Voel je vooral van harte welkom om eens een kijkje te nemen en kennis met ons te maken. Wij ontmoeten je graag!

Op onze website kun je ook kerkdiensten terugkijken en beluisteren. Daarvoor ga je naar deze pagina: https://www.baptistenmeppel.nl/kennismaken/preek-gemist/

Wil je persoonlijk contact, neem dat contact op met onze voorganger: voorganger@baptistenmeppel.nl