Christelijk Gereformeerde Kerk

De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’ zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’. Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerk’. Wij zijn een christelijke kerk, omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn een gereformeerde kerk, omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie.

Die traditie ontstond in de 16 e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie). De Chr. Geref. Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie ‘belijdenisgeschriften’. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leer regels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16 e en 17 e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie.

Daarnaast erkennen de chr. geref. kerken de oudere belijdenis geschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de Bekendste.

Meer informatie over de chr. geref. kerken vindt u op www.cgk.nl

CGK Meppel

De C.G.K. van Meppel bestaat al sinds 1921.Wij zijn een wat kleinere gemeente met ongeveer 230 leden. Elke zondag zijn er 2 kerkdiensten, meestal om 9.30 en 17.00 uur. Een enkele keer op een afwijkende tijd, maar dit wordt over het algemeen aangegeven in de Meppeler Courant en op de voordeur van de kerk.

Tijdens een dienst zingen we liederen uit verschillende bundels, o.a. het Liedboek voor de Kerken. Daarnaast wordt er gebeden en gedankt, uit de bijbel gelezen en de dominee preekt over een bepaald gedeelte uit de bijbel. Tijdens de morgendienst is er kindernevendienst voor de kinderen en een crèche voor de allerkleinsten. Wanneer de dienst bijna ten einde loopt, komen alle kinderen terug in de kerk om samen met de gemeente de zegen te ontvangen en zo de dienst af te sluiten.

Naast de diensten op zondag zijn er nog verschillende andere activiteiten en verenigingen zoals diverse gesprekskringen, een vrouwen vereniging, jeugd verenigingen, een creaclub enz. Ook bieden we éénmaal per jaar een Alphacursus aan.

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen tijdens een dienst. Deze zijn vrij toegankelijk voor iedereen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ds. J.J. Lof, voorzitter kerkenraad: tel. 475571

Adres:
Christelijke Gereformeerde Kerk Meppel
Vledderstraat 7
7941 LC Meppel