Doopsgezinde Gemeente Meppel

De Doopsgezinde Gemeente Meppel werd in 1879 opgericht. In 1880 nam zij de nieuw  gebouwde kerk aan de Markstraat in gebruik, tot 1986. In het kader van de  vernieuwing binnenstad werd de kerk gesloopt. De nieuwe Doopsgezinde kerk staat  een klein stukje verder, op de hoek van de Vledderstraat en maakt deel uit van
een appartementencomplex. Van buiten is deze kerk dus niet als kerk  herkenbaar.
Doopsgezinden hebben zich over de  hele wereld verspreid. Zij worden vaak Mennonieten genoemd, naar de Nederlander  Menno Simons (1496 – 1561) Hij pleitte voor een geweldloze samenleving.
Doopsgezinden kennen de volwassenendoop, op grond van de eigen geschreven  belijdenis.
Landelijk noemen Doopsgezinden zich  een Broederschap. Dat is niet vrouwonvriendelijk bedoeld,.juist de eerste
vrouwelijke predikante van Nederland, in het jaar 1911, was doopsgezind, mevr.  Anna Mankes-Zernike Vele vrouwen volgden haar.

In de gemeente zijn de kerkdiensten  en verschillende kringen plaatsen van ontmoeting, gesprek en inspiratie, met respect voor verschillende meningen.
Aan de oecumene dragen Doopsgezinden  een warm hart toe. Zij zijn medeoprichters van de (Wereld) Raad van
Kerken.
De Doopsgezinde gemeente Meppel en de Remonstrantse gemeente Meppel werken samen in een federatie. Alle kerkdiensten en alle activiteiten worden gezamelijk georganiseerd. De kerkdiensten zijn in de Doopsgezinden en Remonstrantse kerk, Vledderstraat 20.

Aanvang van de dienst: 11.00 uur.
Adressen:

Kerkgebouw: Vledderstraat 20,

Predikante: Pastor Tineke Weidema -Bos( 06-28324545) neemt diverse taken voor de gemeente waar.

Contactpersoon kerkenraad: dhr F.K. van der Meer  tel. 0522-258729
Internetadres: doremeppel.nl.

e-mailadres info@dgmeppel.doopsgezind.nl