GKV

De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt als totaal bestaan uit 270 gemeentes, verspreid over Nederland. De GKV-Meppel is eind 1945 begonnen met 94 leden. Momenteel zijn er ruim 1100 leden.

Samen leven                                                                                                                             In de gemeente zijn we met elkaar verbonden door het geloof in God, en in zijn zoon Jezus Christus. Om de winst daarvan te vertalen in ons leven is de Geest gegeven – die altijd bereid is gelovigen bij te staan, sinds Jezus naar de hemel is gegaan. (Hemelvaartsdag herinnert aan dat moment).

In de gemeente gaat het erom elkaar te stimuleren bij het geloven en de toepassing in het alledaagse leven. We doen dat in verbondenheid met elkaar door de week, en ook in de zondagse kerkdiensten. Daarbij is iedereen welkom. Regelmatig worden er diensten gehouden waarbij meer aandacht wordt gegeven aan speciale doelgroepen, zoals: Gehandicapten-, jeugd-, doven en slechthorenden- en meer laagdrempelige diensten.

Voor mensen die kennis willen maken met het christelijk geloof is er een instapcursus: de Alphacursus. Hierin werken wij samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK).

  • we zijn echt niet bijzonder, niets menselijks is ons vreemd, Gód is bijzonder
  • we voelen ons verantwoordelijk voor de samenleving en de mensen om ons heen
  • we beseffen dat God ons allemaal een positieve taak geeft in ons leven

We zijn een levendige gemeenschap, waarin van alles gebeurt en zich ontwikkelt. Er zijn allerlei commissies en bijbel studiegroepen actief. Ook is er catechese onderwijs aan de kinderen van de kerk. Wie belijdenis van het geloof heeft afgelegd, krijgt toegang tot het avondmaal. We willen als gemeente bewust in de traditie staan van de kerk van vroeger, van de eerste gemeentes af. We zijn niet de eersten die met God omgaan, en zullen ook de laatsten niet zijn. Ook naar buiten uit willen we laten zien wat het betekend Christen te zijn door om te zien naar elkaar, hierbij denken we aan armenzorg, zorg voor allochtonen, eenzamen enz.

Adres: Kerkgebouw: Kruiskerk, Thorbeckelaan 73, 7942 CM Meppel    Kerkdiensten: Iedere zondag om 9.30 uur en om 16.45 uur.

Predikanten:                                                                                                              Ds. R.M. Meijer tel. 038 – 477 3776  en ds K. Tamminga tel. 0624 381 978

Scriba:   de heer W. Mellema tel. 0522 – 47 57 37                                                    e-mail: scriba@meppel.gkv.nl.  Website: www.meppel.gkv.nl