Het Apostolisch Genootschap


Het Apostolisch Genootschap

De gemeenschap Meppel van het Apostolisch Genootschap wordt gevormd door ongeveer 150 leden. De gemeenschap heeft een gevarieerde leeftijdsopbouw met onder andere een aanzienlijk aantal 25 tot 50 jarigen, kinderen en jongeren.

 

Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnig geloof en/of levensbeschouwing met religieus-humanistische kenmerken. In onze ontmoetingen en andere bijeenkomsten willen wij elkaar inspireren bij het zoeken naar eigen antwoorden op levensvragen. Door een liefdevolle levensinstelling willen we bijdragen aan mooie verhoudingen met de ander en aan een menswaardige wereld. Bij belangrijke moeilijke perioden in ons leven, zoals bij verlies en overlijden, willen we elkaar tot steun zijn. De mooie momenten willen we natuurlijk ook met elkaar delen.

 

Het Apostolisch Genootschap staat open voor mensen met een andere levensbeschouwing en/of cultuur, omdat wij geloven in een wereld, waarin mensen kiezen voor wat hen samenbindt, niet voor wat hen scheidt. Een wereld waar men niet zijn eigen waarheid opeist. In het kader hiervan nemen wij deel aan het Platform van Kerken in Meppel. Samen willen we in liefde werken aan een menswaardige wereld.

 

Wij hebben een prachtige, moderne plaats van samenkomst, die, naast een sfeervolle kerkzaal en royale ontmoetingsruimte, bestaat uit diverse vergaderruimten en een ruimte voor kinderopvang. Voor ontmoetingen en activiteiten van anderen stellen we onze plaats van samenkomst graag open.

 

Meer informatie over Het Apostolisch Genootschap kunt u vinden op www.apgen.nl.

 

voorganger: De heer R. Horstmanshoff
telefoon: 0522-741300
e-mail: meppel@apgen.nl