Protestante Gemeente

Protestantsgemeente Gemeente te Meppel   www.pgmeppel.nl

De Protestantse Gemeente te Meppel heeft twee wijkgemeenten:

Oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel en Wijkgemeente Stad en Landen.

De gemeenteleden die in de Oosterboer wonen, vallen onder “Het Erfdeel”. De gemeenteleden die in de overige stadswijken (Centrum, Haveltermade, Koedijkslanden, Berggierslanden en Nieuwveense Landen) wonen, vallen onder “Stad  en Landen”.

 

Kerkgebouwen en aanvangstijden                                     

De gemeenteleden kerken beurtelings in de Oude Kerk en  de Grote- of Mariakerk.

De aanvangstijd van de erediensten ’s morgens is 10.00 uur

 

Predikanten

Ds. Cees Huisman, Bouwkamp 68, 7943 HL, Meppel, 0522-254700, cejohuis@home.nl

Ds. Wiert Sarolea, Zuideinde 20-a, 7941 GH, Meppel, 0522-474672, sarolea@kpnplanet.nl

Ds. Siebe Sijtsema, Weegbree 15, 7944 PX, Meppel, 0522-230041, siebesijtsema@gmail.com

 

Indeling Pastoraat

De predikant voor de leeftijdsgroep van 0 – 59 jaar is Ds. Siebe Sijtsema.

De predikant voor de leeftijdsgroep van 60 – 74 jaar is Ds. Wiert Sarolea.

De predikant voor de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder is Ds. Cees Huisman

De bewoners van de verpleeghuizen en de woon-zorg-centra met hun aanleunwoningen vallen onder Ds. Wiert Sarolea

Commissies

De opzet van het kerkenwerk ziet er als volgt uit: Commissie Pastoraat, Commissie Jeugd- en Jongerenwerk, Commissie Vorming & Toerusting,  Commissie Eredienst, Commissie Communicatie en PR.

 

Diaconie

Groenmarktstraat 2, 7941 KS, Meppel, diaconie@pgmeppel.nl

 

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Meppel

Groenmarkstraat 2, 7941 KS, Meppel, 0522-247452, kerkelijkbureau@pgmeppel.nl

Het Kerkelijk Bureau is geopend op de onevenweken van 9.30 uur tot 11.30 uur

Het Kerkelijk Bureau is telefonische bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.00 uur.

 

Kerkblad Gaandeweg                   www.kerkbladgaandeweg.nl

De redactie van het kerkblad is bereikbaar door te mailen naar redactie@kerkbladgaandeweg.nl

Dit gezamenlijk kerkblad (met oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel)  verschijnt één maal in de twee weken. Hierin worden alle activiteiten en andere kerkelijke zaken bekend gemaakt.