Remonstrantse Gemeente Meppel

In november 1879 werd de Remonstrantse Gemeente Meppel opgericht. Haar eerste kerkgebouw werd in de oorlog verwoest. Op dezelfde plek, aan de Heerengracht, werd een nieuwe kerk gebouwd. Dit gebouw werd eind 2007 verkocht. Sindsdien komt de gemeente samen in de Doopsgezinde kerk.

Remonstranten vormen een open kerkgemeenschap die alle ruimte biedt voor het ontwikkelen van persoonlijk geloof. Dit wordt vaak uitgedrukt in een persoonlijke belijdenis.

De geloofsgemeenschap is de plaats waar mensen ervaringen met elkaar delen, waar zij omzien naar elkaar en waar geloof en samenleving ter sprake worden gebracht. Remonstranten zoeken steeds naar een vorm van geloven die recht doet aan actuele ontwikkelingen en aan hun verbondenheid met de christelijke traditie.

Remonstranten geloven dat de waarheid vele gezichten heeft. Zij zijn terughoudend in hun oordeel en pleiten voor tolerantie in kerk en samenleving.

In de remonstrantse kerk wordt niemand gediscrimineerd of achtergesteld. Mannen, vrouwen, hetero- en homoseksuelen hebben dezelfde rechten en mogelijkheden. Als eerste kerk in Nederland gingen de remonstranten er in 1986 toe over om ook de levensverbintenissen van partners van gelijk geslacht in te zegenen.

Remonstranten willen God eren en dienen:

  • in hun persoonlijke spiritualiteit
  • door betrokkenheid bij hun geloofsgemeenschap
  • door hun inzet in de samenleving, in het bijzonder voor allen die in en buiten Nederland in de marge zijn geraakt of dreigen te raken. Het vertrouwen in de Eeuwige en de inzet voor de naaste zijn voor remonstranten twee kanten van dezelfde Zaak.

De Remonstrantse Gemeente Meppel vormt samen met de Doopsgezinde Gemeente een federatie. Sinds 01-01-2006 worden alle kerkdiensten gezamenlijk gehouden.
Aanvang van de dienst: 11.00 uur.
Ook andere activiteiten worden samen georganiseerd.

Adressen:
Kerkgebouw: Vledderstraat 20, Meppel

Predikant:
mevr. A. van der Velde

Contactpersoon kerkenraad:
Mw. A.A. Krikke-Swaak, tel. 0522-464150

Internetadres:
www.doremeppel.nl