Vrije Evangelische Gemeente

Wie zijn wij?

In Meppel is een kleine Vrije Evangelische Gemeente. Wekelijks komt de gemeente op zondagmorgen om 9.45 uur samen in het kerkgebouw aan de Julianastraat. En ook op diverse dagen in de week zijn daar gemeenteactiviteiten.

Ontstaan.                                                                                                                               In 1948 werd de Vrije Evangelische Gemeente officieel opgericht, en in dat zelfde jaar sloot men zich ook aan bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Kenmerkend voor Meppel.

Qua sfeer is vooral de kleinschaligheid opvallend (ruim 40 leden en een aantal trouw meelevende gastleden en vrienden). Binnen de gemeente heerst een sfeer van verbondenheid en betrokkenheid. Wat geloofsbeleving betreft, zijn we een gemeente die op een blijmoedige manier het geloof beleeft en nadruk legt op persoonlijk geloof en ruimte voor verscheidenheid. We zingen uit de bundel van Johannes de Heer, het Liedboek voor de kerken en een eigen liedbundel.

Het adres van ons kerkgebouw is: Julianastraat 32 in meppel. Telefonisch zijn we bereikbaar onder nummer 0522-245829

Wanneer u meer wilt weten over onze gemeente kunt u: mailen naar info@vegmeppel.nl, of bellen naar onze contactpersoon Joke Koeling tel. 0522-245912, en kijken op onze website  www.vegmeppel.nl