Zevendedags Adventisten

Ontstaan van de kerk:   De kerk van de Zevende- dags Adventisten is ontstaan in het midden van de 19e eeuw. Zij is voortgekomen uit opwekkingsbewegingen die erg populair waren in die tijd. Inmiddels is ze uitgegroeid tot één van de meest verspreide Protestants-Christelijke kerken ter wereld. Verspreidt over vrijwel alle landen van de wereld zijn zo’n 18 miljoen mensen lid van deze kerk. In Nederland zijn dat er plm. 5000. De leden zijn op volwassen leeftijd – door onderdompeling – gedoopt.

 Verwachting:    Adventisten verwachten en zien uit naar het moment waarop Christus terugkomt. Dan gaat de belofte in vervulling van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen ellende en verdriet meer zal zijn. Op dat moment zullen degenen die voor God hebben gekozen, maar gestorven zijn opstaan uit de dood. De wederkomst houdt ook een oordeel in. Elk mens wordt gevraagd of hij voor God gekozen heeft of niet.

Rustdag:    God rustte op de zevende dag van de week van zijn scheppingswerk. Hij vroeg de mens in het vierde gebod hetzelfde te doen. Mede daarom vieren Adventisten elke zaterdag de Sabbat als rustdag.

 Gezondheid:    Adventisten beschouwen hun lichaam als “een tempel van de Heilige Geest”. Hieruit volgt dat ze een gezonde levensstijl voorstaan.

 Wekelijkse samenkomst:      Elke Sabbat is er gelegenheid om in kleine groepen aan bijbelstudies deel te nemen; de zogenaamde “Sabbatschool” en “Kindersabbatschool”. Hier wordt van gedachten gewisseld over Gods woord en deelt men persoonlijke geloofservaringen. Er zijn groepen voor verschillende leeftijden zoals: peuters, kleuters, kinderen, junioren, jeugd en volwassenen.

 Samenkomsten:    De diensten worden elke zaterdag (Sabbat) gehouden in de Doopsgezinde Kerk, Vledderstraat 20, op de hoek van de Marktstraat, in Meppel. Aanvang Sabbatschool: 9.45 uur.                 Aanvang Eredienst: 11.00 uur. Tussen deze twee diensten is er in de bovenzaal een pauze.

 Contactadressen: Fam. J. Nijstad, Doornheegde 19,                            7943 JR Meppel.Tel. 0522 – 255 982                                                  www.adventkerkmeppel.nl                                info@adventkerkmeppel.nl