Sing-in VEG Meppel in teken van begin 40-dagentijd

Op zondag 26 februari organiseert de Vrije Evangelische Gemeente in Meppel   een sing-in in hun kerkgebouw aan de Julianastraat. Deze sing-in staat in het teken van de lijdenstijd, een periode van 40 dagen voorafgaand aan Pasen die op deze zondag begint.  Dat gegeven is bepalend voor de invulling van het programma van deze sing-in. Als thema  voor deze avond koos de VEG: “

Dank U voor het kruis Heer”. Medewerking wordt verleend door Henk van Dam (algehele leiding), Wilbert Magre (orgel/piano) en Gemma Blaauw (solozang). De sing-in  begint om 19.00 uur, vanaf 18.30 uur zijn de deuren open en is iedereen welkom.

In ook deze sing-in wisselen samen zingen van bekende en geliefde liederen, solozang en gesproken woorden die het thema inkleuren en verbinden met de liederen de gezongen worden elkaar af. Het feit dat deze sing-in op de eerste lijdenszondag wordt gehouden betekent dat ook stiltemomenten onderdeel van het programma van deze sing-in zijn. zijn. De lijdenstijd is in de kerk de tijd van verstilling,  bezinning en versobering. Ook die elementen krijgen in de sing-in op deze bijzondere zondag een plek.

De sing-ins van de VEG Meppel voorzien in een grote behoefte voor een breed publiek. Meer dan de helft van de bezoekers komt vanuit allerlei andere kerkgenootschappen uit Meppel en omgeving. Dat geven onderstreept dat zang en muziek verbindend, over grenzen van kerkmuren, geloofsbeleving, tradities en culturen heen. De VEG hoopt veel mensen te verwekomen in de sing-in op deze bijzondere zondag.  

Sing-in bij de VEG

Op zondag 13 november organiseert de Vrije Evangelische Gemeente in Meppel  een sing-in. De sing-in wordt gehouden in het kerkgebouw van de VEG aan de Julianastraat en begint om 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.30 uur.  

Het thema van deze sing-in is:” Het lied dat je raakt”. Een bijzonder thema, dat gekozen is omdat de liederen die gezongen worden vrijwel allemaal zijn aangereikt door mensen omdat dat lied hen op welke manier dan ook raakte. Muzikale medewerking is er dit keer van drie getalenteerde muzikanten die overigens eerder meewerkten aan de sing-in: Wilbert Magre (orgel/piano), Carina Petersen-Bossenbroek (panfluit) en Johan Petersen (zang). Henk van Dam, voorganger van de VEG heeft de algehele leiding.  De combinatie van samenzang (beleid op orgel/piano en panfluit), solozang, gesproken teksten en muzikale intermezzo’s (orgel/piano en panfluit)zorgt voor een programma vol afwisseling, vaart en variatie.

Bij de start van het nieuwe seizoen in de VEG mochten mensen een lied noemen wat hen raakt en daarbij ook delen wat hen juist in dat lied raakt. Aan de hand van de liederen die daarbij gekozen werden en de verhalen die daarbij gedeeld zijn is het programma voor deze sing-in samengesteld. En dat geeft aan deze avond een heel persoonlijke noot. Tegelijk ontbreekt ook de verbinding vanuit de liederen en de persoonlijke verhalen met  Bijbelwoorden niet! Het programma van de sing-in is opgebouwd uit een aantal blokjes. Elk blokje bestaat uit twee samenzangliederen en één solonummer of een instrumentaal intermezzo. Alles bij elkaar een bijzonder geheel. De VEG nodigt u en jou ban harte uit!   De toegang is vrij, bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten. Na afloop van het programma is er koffie en thee en gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.

VEG Meppel start nieuw seizoen met feestelijke sing-in.

Op zondag 18 september, precies een week nadat de VEG met een feestelijke startzondag het nieuwe seizoen is begonnen is er in het kerkgebouw van de VEG aan de Julianstraat in Meppel een sing-in. Deze eerste sing-in in een reeks van vier in dit seizoen staat onder leiding van Henk van Dam, voorganger van de VEG Meppel. Muzikale medewerking is in handen van organist/pianist Henk Mulder uit Amersfoort.

Thema van de sing-in is: ”geen grenzen”. Rondom  dat thema zijn bekende liederen gekozen. Er zijn enkele instrumentale bijdragen van Mulder en Henk van Dam spreekt verbindende teksten bij het thema en de liederen.

De sing-in begint om 19.00 uur, de kerk is open vanaf 18.30 uur. Toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.

Sing-in VEG Meppel keert na 2 jaar terug

Nadat Corona het twee jaar lang onmogelijk maakte, pakt de VEG Meppel aanstaande zondag 24 april de draad weer op en organiseert een sing-in in het kerkgebouw aan de Julianastraat.

Al jarenlang organiseert de VEG vier keer per seizoen op zondagavond een sing-in. De belangstelling is groot, niet alleen van eigen kerkleden, maar ook van mensen uit allerlei andere kerkgenootschappen en van mensen die weinig of geen binding met kerk en geloof hebben. De opzet van het programma: samen zingen van bekende liederen, afgewisseld met instrumentale bijdragen en verbindende teksten bij de liederen en in  het kader van het thema, blijkt een brede groep mensen aan te spreken. 

Mede omdat het twee jaar lang niet mogelijk was om deze activiteit te organiseren krijgt deze eerste sing-in na Corona een extra feestelijk tintje. Muzikale medewerking is er dit keer van gastorganist Henk Mulder (al eerder verleende hij muzikale medewerking) en zijn zoon Mark Mulder (kajun/drum). Henk van Dam  voorganger van de VEG Meppel heeft de algehele leiding. Thema van deze sing-in is :”Over-hoop”, een thema met een dubbele bodem: in een wereld die overhoop ligt klinkt een boodschap over Hoop. Met dit thema sluit de sing-in enerzijds aan bij de paasgedachte, anderzijds ook bij de actuele  (oorlogs)situatie.

De sing-in begint om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur zijn de deuren open. Gelet op de te verwachten belangstelling is het raadzaam om tijdig aanwezig te zijn. De toegang is vrij, na afloop is er ruimte voor ontmoeting met elkaar onder het genot van een kop koffie of thee.

De VEG nodigt iedereen van harte uit voor deze feestelijke sing-in.

Toerustingscursus Pastoraat

Toerustingscursus Pastoraat gaat van start op 19 februari start inMeppel.

In deze cursus leer je de vaardigheden die nodig zijn voor pastoraal werk. In tien lessen ga je met verschillende vakdocenten aan de slag met gesprekstechnieken, grenzen aangeven, zieken- en ouderenpastoraat en ontdek je de geestelijke kant van het pastoraat.

Er wordt een theoretische ondergrond gelegd en telkens wordt daarbij de praktijk gezocht: hoe pas je dit toe? Vanuit de Bijbel worden principes en voorbeelden aangereikt.

Iets voor jou? Meld je dan voor 4 februari aan: https://www.evangelisch-college.nl/opleidingen-en-cursussen/pastoraat/toerustingscursus-pastoraat/

Nu het ook dit jaar niet mogelijk is om op Kerstavond een kerstnachtdienst in de openlucht te organiseren heeft de Vrije Evangelische Gemeente besloten om een online kerstnachtdienst te houden. Op 24 december om 21.00 uur kan iedereen die dat wil de kerstnachtdienst online meebeleven op www.vegmeppel.nl

Het thema van de online kerstnachtdienst is: ”Kerstfeest op afstand”. Een thema wat helemaal aansluit bij de omstandigheden van Kerst 2021 en tegelijk volkomen haaks staat op de inhoud van de kerstboodschap.  Want Kerst is het feest van nabijheid en verbondenheid en in het Kerstevangelie gaat het over een God die door een Kind heel dicht naar mensen toekomt en niet op afstand blijft. 

De online kerstnachtdienst is een co-productie van de VEG Meppel en de VEG Zwolle. Henk van Dam, voorganger van beide gemeenten leidt de dienst, medewerking wordt verleend door muzikanten en gemeenteleden van beide gemeenten.

Welkom op Kerstavond bij de online kerstnachtdienst van de VEG!

Kinderkerkmiddag

Op 14 november organiseren wij (baptistengemeente Meppel) een kinderkerkmiddag. We hebben hiervoor Marcel en Lydia Zimmer uitgenodigd. Het zou mooi zijn als dit evenement ook onder de andere kerken verspreid kan worden omdat alle kinderen welkom zijn. Vanaf 14.30 zijn de kinderen welkom in de Aula van Dingstede (Gerard Doustraat 13), we starten om 15.00 uur en rond 16.00 uur is het afgelopen. De middag is gratis met de mogelijkheid om bij te dragen in de onkosten d.m.v. een collecte bij de uitgang.

Online sing-in vanuit VEG Meppel

De Vrije Evangelische Gemeente Meppel organiseert op zondag 30 mei om 19.00 uur een sing-in De sing-in wordt live gestreamd vanuit het kerkgebouw van de VEG aan de Julianastraat is te volgen via de site van de VEG (www.vegmeppel.nl) door daar de klikken op “online diensten”.

Aan de sing-in wordt meegewerkt door Wilbert Magre (orgel/piano), Martin Vermeer (zang) en Carina Bossenbroek (panfluit). Henk van Dam, voorganger van de VEG Meppel heeft de algehele leiding.

Thema van de sing-in is: ”Breng ons samen”.

Gelet op het beperkte aantal plaatsen in het kerkgebouw en gezien het feit dat meezingen helaas geen optie kan zijn is het niet mogelijk om als gast de sing-in in de kerk bij te wonen. Gelet op deze bijzondere situatie hebben we gekozen voor een mix van zang, muzikale bijdrage op orgel/piano en panfluit en verbindende teksten bij het thema en de liederen die gezongen of gespeeld worden. De VEG nodigt iedereen van harte uit om er online bij te zijn komende zondagavond.