Musical Paulus

    Musical: Met de groeten van Paulus   

Een grote groep vrijwilligers speelt samen de musical ‘Met de groeten van Paulus”, een musical over de betekenis van het leven van de apostel Paulus toen en nu.

Deze musical is geschreven door Gerard van Midden en Gerard van Amstel. In de musical zie je drie kanten: het historische verhaal van Paulus, de boodschap van hem en zijn zeggingskracht voor vandaag. Paulus gaat de wereld over met een boodschap waar hij vurig in gelooft. Hij houdt maar vol en laat zich zelfs vrijwillig opsluiten om het recht af te dwingen, met gevaar voor eigen leven. Steeds moet hij op de vlucht slaan voor zijn ideaal. Die passie, die bijna idiote gedrevenheid, waar komt dat vandaan? Allerlei vooroordelen over Paulus worden ook danig onderuit gehaald.

Uitvoeringen                                                                                                                       in Het Erfdeel : Atalanta 2   op zaterdag 10 maart om 15.30 uur en op zondag 11 maart om  10.00 uur                                                                  en in de Oude kerk Groenmarkt op zaterdag 17 maart om 19.30 uur en op zondag 18 maart om 10.00 uur

Leerjemee-avond met Henk Rothuizen

Op woensdagavond 21 februari is er in de Kameel aan het Zuideinde 31 in Meppel een Leerjemee avond. Als gastspreker is uitgenodigd Henk Rothuizen. Onderwerp van de avond is: Waar is God in het lijden?

Hij is een gemeentestichter, jarenlang voorganger van een Rafaelgemeente in Rotterdam. En tot 2015 hoofd Nazorg bij de Evangelische Omroep.

Vorige maand is het het nieuwe boek van Henk Rothuizen, getiteld ‘Zelfs al ga ik…’.  verschenen! Henk Rothuizen schreef dit boek als een troostvolle overdenking voor iedereen die met die grote vragen te maken krijgt. Maar hij schreef het boek eerst en vooral voor zichzelf, toen hij en zijn vrouw Joke met het bericht werden geconfronteerd dat zij ongeneeslijk ziek was.

Cursus Hebreeuws

Unieke cursus in Meppel: 6 avonden kennismaken met het Bijbels Hebreeuws voor beginners
De geschiedenis van Meppel is onlosmakelijk verbonden met het Jodendom. Tot 1940 heeft de Joodse gemeenschap van Meppel grote invloed gehad op de politiek, cultuur en economie. In de voormalige synagoge aan de Touwstraat, werd sinds 1799 voorgelezen in het Hebreeuws.

57 jaar na het sluiten van de synagoge, start op 7 februari een bijzondere cursus in Meppel. Beginners kunnen hier in 6 avonden kennismaken met het Bijbels Hebreeuws (schrift- en klankleer) en de achtergronden van de Hebreeuwse Bijbel.

De cursus wordt gegeven door Oud-Testamentica en Hebraïste Dr. Annechiena van Veen-Vrolijk. Er wordt gebruik gemaakt van actueel, en zeer toegankelijk lesmateriaal. De avonden starten om 19:30, en duren tot 22:00. Cursusdata zijn 7, 21 & 28 februari, 7 & 28 maart en 4 april. De cursus vindt plaats aan de Werkhorst 75, op loopafstand van station Meppel).

De kosten voor de gehele cursus bedragen slechts 85,- p.p. (incl. koffie/thee en getuigschrift/certificaat dat men na deelname ontvangt).Aanmelden of meer informatie? Bel gerust even naar de familie Sanders: 0522 – 251 943.

Van Veen-Vrolijk genoot haar opleiding aan de universiteit in Leiden en specialiseerde zich aan de universiteit in Jeruzalem. Ze werkt(e) als docent Oude Testament, Hebreeuws en Jodendom aan verschillende theologische opleidingen. En al tientallen gaat zij voor in de breedte van de kerk.

Haar stijl van lesgeven is te omschrijven als bevlogen, diepgravend en voor een ieder toegankelijk. Zij weet de diepgang van de Bijbelse grondtekst toepasbaar én relevant te maken voor de mens anno 2018.

Uitnodiging oecumenische dienst

Zondagavond 21 januari, 19.00 uur is er een oecumenische avondmaalsviering in het kader van de kanselruilzondag die elk jaar door de Raad van kerken wordt georganiseerd. Tevens is deze dienst de start van de week van gebed, een landelijk initiatief waaraan ook in Meppel mensen vanuit allerlei kerken meedoen.
De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente, Julianastraat 32 en wordt geleid door Henk van Dam, voorganger van de VEG Meppel.
Deze dienst is een bijzondere en unieke mogelijkheid om gestalte te geven aan verbondenheid over grenzen van kerkmuren heen.
Wees welkom!

Kerstnachtdienst Wilhelminapark

De traditie van de Kerstnachtdienst in het Wilhelminapark is inmiddels na 10 jaar niet meer weg te denken. Ook dit jaar is de Vrije Evangelische Gemeente op Kerstavond (24 december) present in het Wilhelminapark. Op de bekende plek (nabij het hertenkamp) en op het bekende tijdstip: 9 uur ’s avonds. Natuurlijk is er de sfeervolle entourage van vuurkorven en fakkels en na het succes van vorig jaar is er opnieuw een levende kerststal. Na afloop is er warme chocolademelk en glüwhwein. Kortom, alle ingrediënten voor een bijzondere en sfeervolle viering in deze bijzondere nacht zijn aanwezig. De muzikale omlijsting is ook dit jaar in handen van CMV De Bazuin, terwijl burgemeester Korteland en wethouder Stam de lezing van het kerstevangelie voor hun rekening nemen. De algehele leiding is in handen van Henk van Dam, voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente. Thema van de dienst is: “Nacht-Wacht”. U bent van harte welkom!

Sing-in op zondag 26 november VEG Meppel

Uitersten raken elkaar in programma sing-in VEG Meppel

 De Vrije Evangelische Gemeente organiseert op zondag 26 november een sing-in met een bijzonder thema. Bij dat thema is een passend programma samengesteld wat een bijzonder en verrassend karakter draagt.

De sing-in op deze zondag heeft als thema: “Gedenken en verwachten”.    Een thema wat is ingegeven door het feit dat op deze zondag in veel kerken mensen worden herdacht die overleden zijn. Tegelijk is deze zondag ook de opmaat naar de adventsperiode, de periode van verwachting van nieuw leven wat in de Kerstnacht geboren is.

Vandaar dit thema waarin ”de uitersten elkaar raken”. De liederen, de gesproken teksten de muzikale intermezzo’s staan allemaal in het teken van enerzijds het voorbijgaande van ons aardse bestaan en tegelijk ook in het perspectief van de verwachting van nieuw Leven wat sterker is dan de dood.

Muzikale medewerking wordt verleend door Wilbert Magré op orgel en piano en Martin Vermeer, solist. De algehele  leiding is in handen van Henk van Dam, voorganger van de VEG Meppel.

De sing-in begint om 19.00 uur, de kerk is vanaf 18.30 uur open. In verband met de grote belangstelling is het raadzaam om tijdig aanwezig te zijn.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/sing-in

Poppentheater tijdens gezinsevent

Poppentheater KNAK treedt op tijdens gezinsevent VEG Meppel

 Op zondag 5 november organiseert de Vrije Evangelische Gemeente een gezinsevent voor kinderen en hun (groot)ouders. Tijdens het event verzorgt KNAK (een poppentheatergroep uit Elburg) een voorstelling rond het thema: “Vriendschap”. De voorstelling is ontleend aan het Bijbelverhaal van de barmhartige Samaritaan maar door KNAK in een eigentijdse versie bewerkt waardoor de voorstelling op een voor kinderen en volwassenen herkenbare en aansprekende manier actuele thema’s laat zien.

Het event wordt gehouden in het kerkgebouw aan de Julianastraat 32 in Meppel en begint om 9.45 uur.

De VEG nodigt kinderen met hun ouders, grootouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes van harte uit voor dit bijzondere gezinsfestijn!

Lees meer op www.vegmeppel.nl/gezinsevent