Kindermiddag bij de VEG

Op woensdag 20 februari (midden in de voorjaarsvakantie) organiseert de Vrije Evangelische Gemeente een fantastisch kinderfestijn voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.
Dit vakantiefestijn wordt gehouden in het kerkgebouw van de VEG
(Julianastraat 32) en duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis en alle kinderen zijn welkom.
Het programma draagt een (zoals de naam zegt) een recreatief
vakantiekarakter. Speciale gast is clown John die alle kinderen gaat schminken (en de kinderen moge zelf aangeven hoe ze dat willen)en met en voor de kinderen ballonfiguren maakt. Daarnaast is er een spannende kinderbingo met leuke prijzen, een knutselwerkje en een reuzenkleurplaat.
Aan het eind van de middag is er voor alle kinderen een leuke goodiebag met een speciale verrassing.
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar worden van harte uitgenodigd voor deze gezellige middag midden in de voorjaarsvakantie.
Ouders die hun kinderen komen brengen mogen als ze dat willen blijven en kunnen samen met hun kinderen meedoen.

Op zondagavond 10 februari organiseert de Vrije Evangelische Gemeente in Meppel een sing-in. De sing-in wordt gehouden op de zondag voorafgaand aan Valentijnsdag. Mede om die reden kozen de programmamakers voor het thema: ”Liefde is …..”

De sing-in wordt gehouden in het kerkgebouw van de VEG, Julianastraat 32 en begint om 19.00 uur. De deuren zijn vanaf 18.30 uur open.  Muzikale medewerking wordt verleend door Henk Mulder (orgel), Jeroen Mulder (piano) en Mark Mulder (Kajun en drums). De algehele leiding van het programma is in handen van Henk van Dam,  voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente.

De toegang is vrij. Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten. Na afloop van de sing-in is er gelegenheid om elkaar in informele sfeer te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. 

Vier keer per jaar organiseert de VEG op zondagavond een sing-in en komt daarmee tegemoet aan het feit dat heel veel mensen, ook van buiten de VEG genieten van de muziekcultuur en het liedrepertoire van de VEG. De formule van de sing-in blijkt aan te spreken: het accent ligt op samen zingen, daarnaast zijn er korte verbindende teksten bij de verschillende liedblokjes en wordt het geheel afgewisseld met enkele instrumentale bijdragen.

De variatie in keuze van gastmuzikanten betekent dat binnen deze opzet elke sing-in  een eigen toon en (muzikaal) accent heeft. Daarnaast is natuurlijk ook de themakeuze medebepalend voor de te zingen liederen en de samenstelling van het programma.

Het thema van deze sing-in biedt een breed en gevarieerd scala aan liederen. Liefde is meer dan welk ander thema ook een kernbegrip in het christelijk geloof en in het Evangelie.

De muzikale begeleiding op orgel, piano, Kajun en drum biedt volop mogelijkheden voor een uiteenlopend en gevarieerd liedrepertoire tijdens deze sing-in. Op het programma staan deze avond niet alleen liederen uit de bundel van Johannes de Heer, maar ook liederen uit de Opwekkingsbundel, de Evangelische Liedbundel, het Nieuwe Liedboek, de oude gezangenbundel en de bundel:” Zingende Gezegend. Kortom: voor elk wat wils, ook in muzikaal opzicht.De VEG nodigt oudgedienden en mensen die nooit eerder nog kwamen van harte uit voor deze gevarieerde sing-in.

Sfeervolle Kerstnachtdienst in het Wilhelminapark 

De Vrije Evangelische Gemeente in Meppel organiseert ook dit jaar weer een Kerstnachtdienst in de open lucht. Op Kerstavond, maandag 24 december om 21.00 uur staat het Wilhelminapark in de omgeving van het Hertenkamp in het teken van Kerst.

Deze schitterende locatie en het gegeven dat honderden mensen op dit tijdstip naar deze plek komen geeft aan deze manier van het vieren van Kerst een bijzondere sfeer. Laat in de avond, bij het licht van vuurkorven, fakkels en kerstverlichting wordt de geboorte van Jezus gevierd in een sfeervolle en ondanks de grote hoeveelheid mensen intieme entourage. 

Lees meer op www.vegmeppel.nl/kerstnachtdienst

Sing-in VEG

Talentvol muzikaal duo zet toon sing-in VEG Meppel

De Vrije Evangelische gemeente Meppel organiseert op zondag 25 november een sing-in in het kerkgebouw aan de Julianastraat in Meppel. Het programma van de sing-in begint om 19.00 uur en duurt ruim een uur.                                                                                               Thema van deze alweer laatste sing-in van dit kalenderjaar is:
”Alles wordt nieuw”.

Muzikale medewerking is deze avond in handen van Wilbert Magre die begeleidt op orgel en piano en van Erica Vogel die dwarsfluit speelt en ondanks haar jonge leeftijd internationaal grote bekendheid heeft. Zij begeleiden de samenzang en zullen ook enkel solo-optredens verzorgen. Nieuw daarbij is dat Erica Vogel niet alleen dwarsfluit speelt maar ook als solozangeres optreedt.

De presentatie van de avond is in handen van voorganger Henk van Dam. De Vrije Evangelische Gemeente nodigt ouderen en jongeren van harte uit voor deze sing-in. Gelet op de toenemende belangstelling is het raadzaam om tijdig aanwezig te zijn.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/sing-in

Kerstactie 2018 – Arme Kant van Meppel

Dankzij de geslaagde Kerstactie was het in 2017 mogelijk om 948 huishoudens in de gemeente Meppel tegoedbonnen aan te bieden van de plaatselijke supermarkten Jumbo, Albert Heijn en Coöp, zodat zij daarmee aanvullende boodschappen konden doen in de decembermaand.  De reacties die we hebben ontvangen zijn buitengewoon positief en het is duidelijk dat deze ondersteuning door deze gezinnen zeer wordt gewaardeerd.

Deze ondersteuning is alleen mogelijk dankzij uw hulp en solidariteit en door sponsoring vanuit de gehele Meppeler samenleving: bedrijven, instellingen, scholen, fondsen en particulieren giften.

Het streven van de Kerstactie 2018 is om ondersteuning te kunnen bieden aan 600   huishoudens met een laag besteedbaar inkomen door weer cadeaukaarten aan te bieden van Jumbo, Albert Heijn en Coöp, waarmee in de kerstperiode naar eigen keuze  extra boodschappen gedaan kunnen worden bij deze supermarkten in Meppel en Nijeveen.

Wij hopen deze kerstactie 700 cadeaukaarten van € 35,00 te kunnen aanbieden.                                                                                                      Daar is een totaal bedrag van € 24.500,00 voor nodig. Het is de bedoeling dit benodigde bedrag door sponsoring van particulieren en bedrijven en scholen en kerken en via fondsenwerving in te zamelen. Wij vragen daarom uw steun voor deze Kerstactie!

Ook U kunt ons financieel ondersteunen door middel van een bijdrage op bankrekening:

NL 84 RABO  0341 8578 74  t.n.v. Arme Kant Meppel   Elk bedrag is welkom.

Gelet op het succes van de kerstactie in 2017 hebben we er alle vertrouwen in dat we met uw hulp deze Kerstactie tot een succes kunnen maken.

Werkgroep Arme Kant van Meppel

Feestelijke jubileum-sing-in   

Jubilerende VEG organiseert feestelijke jubileum-sing-in                 De Vrije Evangelische Gemeente bestaat dit jaar 70 jaar. Als afsluiting van de feestelijkheden in dat kader organiseert de VEG een feestelijke jubileum sing-in op zondagavond 7 oktober. De sing-in begint om 19.00 uur en wordt gehouden in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente (Julianastraat 32).

Oud-organist Adrie Terwal is speciaal vanwege het jubileum-karakter van deze sing-in gevraagd voor de muzikale begeleiding op orgel. Terwal was 30 jaar organist in de VEG en bij velen zeer geliefd vanwege zijn gevoelige manier van begeleiden van de samenzang.

Thema van de sing-in is het jubileum/jaarthema van dit seizoen: Stip op de horizon. Voorganger Henk van Dam zal door middel van korte verbindende teksten de liederen belichten in het kader van dit thema. De VEG nodigt iedereen van harte uit voor deze afsluitende jubileum-activiteit.                                                                         Lees meer op www.vegmeppel.nl/sing-in

Loofhuttenfeest in Meppel

 

Loofhuttenfeest is het Bijbelse Feest van God de Vader. Met Pasen vieren we het feest van de Zoon, met Pinksteren van de Geest en voor veel mensen is het 3e grote feest uit de bijbel minder bekend en gevierd. Het Loofhuttenfeest duurt 8 dagen en je mag dan een tijdelijk optrekje bouwen, dat een loofhut heet, en vervolgens tijdens het acht dagen durende feest erin eten, visite ontvangen en er zelfs in slapen. Deze tijdelijke optrekjes zijn bedoeld om ons te herinneren aan de onderkomens waarin de Israëlieten woonden tijdens hun woestijnreis naar het beloofde land.                                                              Deze hutten hebben geen stevige muren en het dak is gemaakt van palmtakken of bamboematten, materiaal met openingen erin zodat we de sterren er doorheen kunnen zien als we erin verblijven, zodat we bewust worden van een open blik naar de hemel.

Herdenken   God zelf ging zelf mee met het volk van God door de woestijn. God zelf gaat mee op onze weg en is met ons begaan in de levensvraagstukken die we onderweg in deze wereld tegen komen. God wil voor ons zorgen op de weg die we gaan en het hutje is een fysieke herinnering daaraan. In onze moderne wereld kunnen we zo makkelijk leunen op onze eigen gemaakte veiligheid. Dat we alles zelf kunnen creëren. Maar dit feest en deze tijdelijke optrekjes herinneren ons eraan dat we een betrokken God hebben die voor ons wil zorgen in wat we nodig hebben.

Vandaag  De Loofhut staat in het gewone straatbeeld. God wil juist onder de mensen wonen, daar waar ze zijn en langszij komen in het leven waar je vandaag bent. Het leven is kwetsbaar en God omarmt je waar je bent. Hij komt naar ons toe en wil ons helpen daar waar we zijn.                                                                                                            Vooruitkijken  De loofhut is ook een vooruitkijkje naar wat komen gaat. Eens zal de vrede van God op de hele aarde komen en zal God temidden van de mensen wonen. Geen verdriet en oorlog. Naar die tijd kijken we uit en daar zit hoop en verwachting in.

Oogstfeest  Het loofhuttenfeest is ook een oogstfeest waarin mensen vruchten en lekkers meenemen om samen het feest te vieren. God draagt zelfs op om vrolijk te zijn en te genieten. Er is nog veel meer te zeggen over dit feest, maar in alle eenvoud is dit wel de kern.                                                                                                                   Uitnodiging    Op 30 september vanaf 10.00 uur  vieren we het Loofhuttenfeest ook in een samenkomst in De Kameel aan het Zuideinde 31 met lekker eten na afloop.