Sing-in VEG

Talentvol muzikaal duo zet toon sing-in VEG Meppel

De Vrije Evangelische gemeente Meppel organiseert op zondag 25 november een sing-in in het kerkgebouw aan de Julianastraat in Meppel. Het programma van de sing-in begint om 19.00 uur en duurt ruim een uur.                                                                                               Thema van deze alweer laatste sing-in van dit kalenderjaar is:
”Alles wordt nieuw”.

Muzikale medewerking is deze avond in handen van Wilbert Magre die begeleidt op orgel en piano en van Erica Vogel die dwarsfluit speelt en ondanks haar jonge leeftijd internationaal grote bekendheid heeft. Zij begeleiden de samenzang en zullen ook enkel solo-optredens verzorgen. Nieuw daarbij is dat Erica Vogel niet alleen dwarsfluit speelt maar ook als solozangeres optreedt.

De presentatie van de avond is in handen van voorganger Henk van Dam. De Vrije Evangelische Gemeente nodigt ouderen en jongeren van harte uit voor deze sing-in. Gelet op de toenemende belangstelling is het raadzaam om tijdig aanwezig te zijn.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/sing-in

Kerstactie 2018 – Arme Kant van Meppel

Dankzij de geslaagde Kerstactie was het in 2017 mogelijk om 948 huishoudens in de gemeente Meppel tegoedbonnen aan te bieden van de plaatselijke supermarkten Jumbo, Albert Heijn en Coöp, zodat zij daarmee aanvullende boodschappen konden doen in de decembermaand.  De reacties die we hebben ontvangen zijn buitengewoon positief en het is duidelijk dat deze ondersteuning door deze gezinnen zeer wordt gewaardeerd.

Deze ondersteuning is alleen mogelijk dankzij uw hulp en solidariteit en door sponsoring vanuit de gehele Meppeler samenleving: bedrijven, instellingen, scholen, fondsen en particulieren giften.

Het streven van de Kerstactie 2018 is om ondersteuning te kunnen bieden aan 600   huishoudens met een laag besteedbaar inkomen door weer cadeaukaarten aan te bieden van Jumbo, Albert Heijn en Coöp, waarmee in de kerstperiode naar eigen keuze  extra boodschappen gedaan kunnen worden bij deze supermarkten in Meppel en Nijeveen.

Wij hopen deze kerstactie 700 cadeaukaarten van € 35,00 te kunnen aanbieden.                                                                                                      Daar is een totaal bedrag van € 24.500,00 voor nodig. Het is de bedoeling dit benodigde bedrag door sponsoring van particulieren en bedrijven en scholen en kerken en via fondsenwerving in te zamelen. Wij vragen daarom uw steun voor deze Kerstactie!

Ook U kunt ons financieel ondersteunen door middel van een bijdrage op bankrekening:

NL 84 RABO  0341 8578 74  t.n.v. Arme Kant Meppel   Elk bedrag is welkom.

Gelet op het succes van de kerstactie in 2017 hebben we er alle vertrouwen in dat we met uw hulp deze Kerstactie tot een succes kunnen maken.

Werkgroep Arme Kant van Meppel

Feestelijke jubileum-sing-in   

Jubilerende VEG organiseert feestelijke jubileum-sing-in                 De Vrije Evangelische Gemeente bestaat dit jaar 70 jaar. Als afsluiting van de feestelijkheden in dat kader organiseert de VEG een feestelijke jubileum sing-in op zondagavond 7 oktober. De sing-in begint om 19.00 uur en wordt gehouden in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente (Julianastraat 32).

Oud-organist Adrie Terwal is speciaal vanwege het jubileum-karakter van deze sing-in gevraagd voor de muzikale begeleiding op orgel. Terwal was 30 jaar organist in de VEG en bij velen zeer geliefd vanwege zijn gevoelige manier van begeleiden van de samenzang.

Thema van de sing-in is het jubileum/jaarthema van dit seizoen: Stip op de horizon. Voorganger Henk van Dam zal door middel van korte verbindende teksten de liederen belichten in het kader van dit thema. De VEG nodigt iedereen van harte uit voor deze afsluitende jubileum-activiteit.                                                                         Lees meer op www.vegmeppel.nl/sing-in

Loofhuttenfeest in Meppel

 

Loofhuttenfeest is het Bijbelse Feest van God de Vader. Met Pasen vieren we het feest van de Zoon, met Pinksteren van de Geest en voor veel mensen is het 3e grote feest uit de bijbel minder bekend en gevierd. Het Loofhuttenfeest duurt 8 dagen en je mag dan een tijdelijk optrekje bouwen, dat een loofhut heet, en vervolgens tijdens het acht dagen durende feest erin eten, visite ontvangen en er zelfs in slapen. Deze tijdelijke optrekjes zijn bedoeld om ons te herinneren aan de onderkomens waarin de Israëlieten woonden tijdens hun woestijnreis naar het beloofde land.                                                              Deze hutten hebben geen stevige muren en het dak is gemaakt van palmtakken of bamboematten, materiaal met openingen erin zodat we de sterren er doorheen kunnen zien als we erin verblijven, zodat we bewust worden van een open blik naar de hemel.

Herdenken   God zelf ging zelf mee met het volk van God door de woestijn. God zelf gaat mee op onze weg en is met ons begaan in de levensvraagstukken die we onderweg in deze wereld tegen komen. God wil voor ons zorgen op de weg die we gaan en het hutje is een fysieke herinnering daaraan. In onze moderne wereld kunnen we zo makkelijk leunen op onze eigen gemaakte veiligheid. Dat we alles zelf kunnen creëren. Maar dit feest en deze tijdelijke optrekjes herinneren ons eraan dat we een betrokken God hebben die voor ons wil zorgen in wat we nodig hebben.

Vandaag  De Loofhut staat in het gewone straatbeeld. God wil juist onder de mensen wonen, daar waar ze zijn en langszij komen in het leven waar je vandaag bent. Het leven is kwetsbaar en God omarmt je waar je bent. Hij komt naar ons toe en wil ons helpen daar waar we zijn.                                                                                                            Vooruitkijken  De loofhut is ook een vooruitkijkje naar wat komen gaat. Eens zal de vrede van God op de hele aarde komen en zal God temidden van de mensen wonen. Geen verdriet en oorlog. Naar die tijd kijken we uit en daar zit hoop en verwachting in.

Oogstfeest  Het loofhuttenfeest is ook een oogstfeest waarin mensen vruchten en lekkers meenemen om samen het feest te vieren. God draagt zelfs op om vrolijk te zijn en te genieten. Er is nog veel meer te zeggen over dit feest, maar in alle eenvoud is dit wel de kern.                                                                                                                   Uitnodiging    Op 30 september vanaf 10.00 uur  vieren we het Loofhuttenfeest ook in een samenkomst in De Kameel aan het Zuideinde 31 met lekker eten na afloop.

 

 

Kennismaken met theologie? 

Kennismaken met theologie?  Omdat het zo boeiend is!                            Volg dan de cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geInteresseerden in Assen of Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden IJsselland te Kampen

TVG wordt behalve in Assen en te Kampen op nog 16 andere plaatsen in Nederland gegeven. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden in vooropleiding. Maar toch ligt de lat niet laag. Vak-docenten w.o. predikanten/docenten levensbeschouwing, etc., geven met kennis van zaken onderwijs. Van de cursisten wordt verwacht dat ze niet alleen enige algemene ontwikkeling en voorkennis van de christelijke traditie hebben, maar ook dat zij hun inbreng geven aan het gesprek over de studiestof. Juist de interactie tussen mensen uit allerlei achtergronden (in leeftijd, arbeidsveld en kerk) maakt TVG voor cursist en docent tot een spannende zaak. We willen van elkaar leren èn elkaar respecteren en zo met behoud van eigenheid verrijkt worden in kennis en begrip (uit de cursusgids TVG IJsselland).a

‘Radikale Reformatie’                                                                                              Spreker: Dr.Theo van Staalduine, cursusleider TVG IJsselland

Dinsdagavond 11 september 2018: Aanvang 19.30 u.

In het Museum Staphorst, Gemeenteweg 67, 7951 CE Staphorst

Op dinsdagmorgen 4 september om 10.00 u. en op donderdagavond 20 september 2018 om 19.00 u. zijn er info- en kennismakingsmomenten over de driejarige cursus Theologische vorming en verdieping TVG Assen voor iedereen met interesse in geloof en theologie. U bent dan welkom in het Markehuus aan de Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.

Een derde informatieavond wordt samen met TVG IJsselland (v.h. Kampen) aangeboden op dinsdag 11 september 2018 in Museum Staphorst, Gemeenteweg 67, 7951 CE Staphorst. Voorlichting, een voorbeeldles TVG over ‘Radikale Reformatie’ naast een Staphorster kledingpresentatie mogen we dan meemaken. Voor deze avond dient u zich telefonisch of per mail op te geven (aanvang 19.30 u.) bij onze secretaris Nanno Levenga: tel. 06 – 1410 1512 of  tvgassen@gmail.com o.v.v. naam/adres/telefoonnr/mailadres. Toegang is gratis. De eerste lesmorgen is op dinsdagmorgen 2 oktober 2018 vanaf 09.00-12.15 u. Zie ook voor meer info: www.tvgassen.nl

Dr.Theo van Staalduine, cursusleider TVG IJsselland, over ‘Radikale Reformatie’: ‘Dan gaat het over wederdopers, maar ook over de boerenopstanden. En hij schaart ook Zwingli onder de reformatoren die “verder dan Luther” gingen. In onze tijd van godsdienstvrijheid heeft het hem altijd gefascineerd dat men op het christelijk erf nog maar een paar eeuwen geleden zo fanatiek andersgelovigen bestreed, martelde en doodde. En dat de slachtoffers hardnekkig weigerden toe te geven, ja zelfs hun martelaarschap verwelkomden. Wat dreef die mensen?  Het kan ons helpen te “snappen” hoe de radicale islam aan haar keuzes komt. Het zijn soms net de christenen van de 16e eeuw………….’