Kerkproeverij 2019

We zijn wel vaak gastvrij als kerk, maar zijn we ook echt uitnodigend?
Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday. Dit is een initiatief van Michael Harvey (auteur van Meer dan welkom) dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt dé gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen naar een toegankelijke kerkdienst die speciaal voor hen is georganiseerd. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof. Dit kunnen mensen zijn in je omgeving die al een poos niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (denken te) hebben. Het daagt de kerk ook uit om eens stil te staan bij hoe de viering overkomt voor gasten.

Ook als je als gelovige zelf misschien even niet zoveel meer hebt met ‘de kerk’, kan Kerkproeverij juist een aanleiding zijn om je te laten verrassen. Door mede-gelovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent voor jou, door jezelf uit te dagen om (toch) iemand uit te nodigen, door biddend het gesprek aan te gaan. Met de ander, met jezelf, met God.

Met deze landelijke campagne van Kerkproeverij willen we de verbinding aangaan en het uitnodigen faciliteren voor kerken. In 2018 vond met succes de tweede editie van Kerkproeverij plaats. Honderden kerken participeerden en deden een uitnodiging aan mensen in hun omgeving. Natuurlijk gaan we daarom opnieuw een Kerkproeverij organiseren, en wel in de weekend van 28 en 29 september 2019. Het staat deelnemende kerken natuurlijk vrij om een andere datum te kiezen voor hun Kerkproeverij. De initatiefnemers en deelnemende partners willen met Kerkproeverij een beweging in gang te zetten waarin een cultuur van uitnodigen centraal staat.

Kerkproeverij is een samenwerking van de Raad van Kerken, Alpha Nederland, MissieNederland en de IZB. Mediapartners zijn de EO en KRO-NCRV.

2019 Vredesweek

 

Activiteiten in de Vredesweek 2019

Zondag 22 september  9.30 uur eredienst in de kerk van Apostolisch Genootschap, Witte de Withstraat 2, 7941AG Meppel

Woensdag 25 september 20.00  uur gespreksavond in DoRe kerk, Vledderstraat 20 ( hoek Marktstraat – Vledderstraat, bij de LIDL parkeerplaats ), 7941LC Meppel,

Vanaf 19.30 uur staat koffie en thee klaar.

Jongeren gaan naar Taizé: ga jij ook mee?

Jongeren gaan naar Taizé: ga jij ook mee?

Op zaterdag 17 augustus vertrekt een groep jongeren naar Taizé voor een onvergetelijke week ontmoeten en bezinnen met leeftijdgenoten uit de hele wereld. Er is nog plek genoeg dus jij kan ook mee! Ben je tussen de 17 en 29 jaar oud en heb je nog geen werk of vakantieplannen tussen 17 en 25 augustus? Vind je het leuk om jongeren uit de hele wereld te ontmoeten? Wil jij mee naar Taizé? Kom dan op 26 mei om 13.30 naar het erfdeel, Atalanta 2 in Meppel. We gaan dan kennis maken met elkaar en samen de reis voorbereiden.

https://www.youtube.com/watch?v=pmT9KK35jDk

Pasen in Meppel begint met traditionele Paasjubel

Op Paaszondag, 21 april, is er om 9.15 uur een feestelijke Paasjubel op het Kerkplein in het centrum van Meppel.

Gelovigen vanuit alle kerken in Meppel en omgeving, maar natuurlijk ook mensen die geen binding met een kerk hebben maar wel iets willen beleven van de oorspronkelijke betekenis van Pasen zijn van harte welkom op het Kerkplein.

Onder leiding van CMV De Bazuin worden enkele bekende Paasliederen gezongen. In al die liederen gaat het over de boodschap die op Pasen centraal  staat: Jezus stond nadat Hij drie dagen eerder aan een kruis stierf op uit de dood. En daarmee laat Hij zien dat Hij sterker is dan allerlei machten die zich in de wereld en in levens van mensen manifesteren. Die gedachte is de kern van het christelijk geloof en mede daardoor is voor veel gelovigen juist Pasen het grootste feest.

 

De Paasjubel is een al heel lang bestaand fenomeen. Eerder werd dit evenement georganiseerd door de plaatselijke Raad van kerken. Toen die medio 2018 werd opgeheven kwam de vraag op wat dit zou betekenen voor de Paasjubel. Meteen was duidelijk dat het verdwijnen van de Paasjubel een verlies zou betekenen van een voor Meppel kenmerkende en karakteristieke activiteit. Vandaar dat besloten is om de Paasjubel onder te brengen bij Missie in Meppel, een samenwerkingsverband van negen kerken in  onze stad, dit tot doel hebben om op een creatieve en vernieuwende manier mensen in aanraking willen brengen met de inhoud en de betekenis van de Bijbelse Boodschap.  CMV de Bazuin die al jarenlang meewerkt en het samen zingen begeleidt is ook dit keer weer van de partij.

Missie in Meppel nodigt iedereen van harte uit om er bij te zijn.

Sing-in bij de VEG

De sing-in die de Vrije Evangelische Gemeente organiseert op zondagavond 14 april staat in het teken van het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen. Liederen over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus worden afgewisseld met gesproken teksten en muzikale intermezzo’s.

Het programma is samengesteld vanuit het gegeven dat op deze tweede zondag van april de stille week begint, de week van toeleven naar de viering van Goede Vrijdag en Pasen.

Het thema van de sing-in op deze bijzondere zondag is:” Van U wil ik zingen”. “Een thema waarmee we tot uitdrukking willen brengen dat de gebeurtenissen op Goede Vrijdag en Pasen te groot zijn voor woorden. Daarom zingen we erover”, aldus Henk van Dam die vanuit zijn functie als voorganger van de VEG de sing-in leidt. Muzikale medewerking wordt verleend door Gerwin van der Plaats, organist/pianist uit Kampen. Van der Plaats is een veelgevraagd begeleider bij koor- en samenzangavonden is zelf ook dirigent en kerkorganist.

De sing-in wordt gehouden in het kerkgebouw aan de Julianastraat en begint om 19.00 uur.

Deze bijzondere sing-in is alweer de laatste van dit seizoen. Vier keer per jaar organiseert de VEG een dergelijke avond en steeds weer blijkt dat de formule van deze avond veel mensen aanspreekt.  De kleine maar sfeervolle kerk aan de Julianastraat is vrijwel altijd tot de laatste plaats bezet.

Het samen zingen van eenvoudige en bekende geloofsliederen, afgewisseld  met muzikale intermezzo’s en korte verbindende teksten over de liederen en over het centrale thema zijn de onderdelen van de sing-in. En telkens weer blijkt dat die formule grensoverschrijdend werkt: mensen uit Meppel en mensen uit de omliggende dorpen, zowel mensen uit de gevestigde kerken als mensen uit de wat meer evangelisch georiënteerde gemeenten ontmoeten elkaar op de sing-in en zingen enthousiast en vol overgave de liederen die op het programma staan. En heel regelmatig komen ook mensen binnen die na jaren voor het eerst weer over de drempel stappen en een kerk binnengaan. De liederen die gezongen worden kennen mensen vaak van vroeger en die herinnering maakt soms heel wat los en blijkt in een aantal situaties voor mensen een eerste stap van hernieuwde betrokkenheid op kerk en geloof te betekenen.

De VEG hoopt veel mensen te kunnen verwelkomen op deze laatste sing-in van het seizoen die gehouden worgt op de eerste dag van de stille week.

Vanaf 18.30 uur is de deur van de kerk open. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in informele sfeer onder het genot van een kop koffie of thee