Sing-in op zondag 26 november VEG Meppel

Uitersten raken elkaar in programma sing-in VEG Meppel

 De Vrije Evangelische Gemeente organiseert op zondag 26 november een sing-in met een bijzonder thema. Bij dat thema is een passend programma samengesteld wat een bijzonder en verrassend karakter draagt.

De sing-in op deze zondag heeft als thema: “Gedenken en verwachten”.    Een thema wat is ingegeven door het feit dat op deze zondag in veel kerken mensen worden herdacht die overleden zijn. Tegelijk is deze zondag ook de opmaat naar de adventsperiode, de periode van verwachting van nieuw leven wat in de Kerstnacht geboren is.

Vandaar dit thema waarin ”de uitersten elkaar raken”. De liederen, de gesproken teksten de muzikale intermezzo’s staan allemaal in het teken van enerzijds het voorbijgaande van ons aardse bestaan en tegelijk ook in het perspectief van de verwachting van nieuw Leven wat sterker is dan de dood.

Muzikale medewerking wordt verleend door Wilbert Magré op orgel en piano en Martin Vermeer, solist. De algehele  leiding is in handen van Henk van Dam, voorganger van de VEG Meppel.

De sing-in begint om 19.00 uur, de kerk is vanaf 18.30 uur open. In verband met de grote belangstelling is het raadzaam om tijdig aanwezig te zijn.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/sing-in

Poppentheater tijdens gezinsevent

Poppentheater KNAK treedt op tijdens gezinsevent VEG Meppel

 Op zondag 5 november organiseert de Vrije Evangelische Gemeente een gezinsevent voor kinderen en hun (groot)ouders. Tijdens het event verzorgt KNAK (een poppentheatergroep uit Elburg) een voorstelling rond het thema: “Vriendschap”. De voorstelling is ontleend aan het Bijbelverhaal van de barmhartige Samaritaan maar door KNAK in een eigentijdse versie bewerkt waardoor de voorstelling op een voor kinderen en volwassenen herkenbare en aansprekende manier actuele thema’s laat zien.

Het event wordt gehouden in het kerkgebouw aan de Julianastraat 32 in Meppel en begint om 9.45 uur.

De VEG nodigt kinderen met hun ouders, grootouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes van harte uit voor dit bijzondere gezinsfestijn!

Lees meer op www.vegmeppel.nl/gezinsevent

Kindervakantiemiddag

Gevarieerd programma kindervakantiemiddag in de herfstvakantie

Op woensdagmiddag 25 oktober is er een kindermiddag voor kinderen van de basisschoolleeftijd. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Kinderen zijn welkom in het kerkgebouw van de VEG, Julianastraat 32. De VEG is ook al sinds een aantal jaren initiatiefnemer en organisator van dit kinderfestijn.
Het programma heeft een recreatief karakter en is dus helemaal in vakantiesfeer. Van ieder kind wordt een silhouet-tekening gemaakt die de kinderen ook mee mogen nemen naar huis. Verder is er een kinderbingo met een prachtig prijzenpakket, een spelletjescircuit en de kinderen maken ook een knutselwerkje. Aan het eind is er voor ieder kind een goodie-bag met daarin iets lekkers. De toegang voor deze kindermiddag is gratis.
De VEG nodigt alle kinderen van harte uit, natuurlijk zijn vriendjes en vriendinnetjes ook welkom. Hoe meer kinderen, hoe meer vakantiepret.
Ook ouders die het leuk vinden om te komen zijn van harte welkom.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/kindervakantiemiddag

Na zomerstop positieve toon tijdens sing-in VEG Meppel

Op zondag 8 oktober is de eerste sing-in vanuit de VEG Meppel in dit nieuwe seizoen.
De sing-in wordt gehouden in het kerkgebouw van de VEG aan de Julianastraat 32 en begint om 19.00 uur.
Liederen, muzikale intermezzo’s en verbindende teksten wisselen elkaar af in een programma wat ruim een uur duurt.
Voorganger Henk van Dam heeft de algehele leiding van de sing-in. De muzikale formatie Mulder and Friends (deels familie, deels vrienden) verzorgt de begeleiding en enkele solistische bijdragen op orgel, piano, trompet, dwarsfluit en drum.
De VEG zet een positieve toon met het thema van deze eerste sing-in: rondom het uitdagende thema: “Meer dan overwinnaars” zijn liederen en verbindende teksten gekozen.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/sing-in

Stolpersteine in Meppel

In Meppel liggen in onze Binnenstad 80 Stolpersteine oftewel Struikelstenen ter herinnering aan onze destijds joodse stadgenoten die in WO II zijn omgebracht. Inmiddels zijn er 8 gestolen en/of zwaar beschadigd bij werkzaamheden.  In dit Centrum van onze mooie stad Meppel bevond zich het joodse hart van onze stad. Veel herinneringen aan deze periode uit onze Meppeler geschiedenis zijn weer zichtbaar gemaakt in onze binnenstad, o.a. door deze stenen. Het Joods Monument in het Slotplantsoen ‘vertelt’ het nare en hartverscheurende verhaal uit deze geschiedenis.
Tachtig huizen stonden na de oorlog in 1945 leeg in onze stad en de Joodse Gemeenschap was opgeheven. In 1945 keerden slechts achttien joden naar Meppel terug. 232 Meppeler joden waren door de Duitsers vermoord en Meppel veranderde uiteindelijk in een stad vrijwel zonder joden. De nutteloos geworden synagoge werd dan ook verkocht en later zelfs tot de grond toe afgebroken.
Een rekensom houdt in dat er nog 160 stenen gelegd behoren te worden! Het kan toch niet zo zijn dat er nu 72 liggen voor onze vermoorde medestadsgenoten en de andere resterende 160 niet. Dat is ondenkbaar. Daar zijn wel mensen voor nodig, geld, welwillendheid en inzicht. Gewoonweg: er is werk aan de winkel.
Zijn er mensen  die mee willen werken om i.s.m. de Stichting Joods Monument Meppel, de gemeente Meppel en andere initiatiefnemers om deze klus te klaren. We zijn in overleg met B&W om op korte termijn en in één keer de resterende 160 stenen te leggen. Er moet nog speurwerk verricht worden om de ‘echte’ woningen te traceren, ondanks dat er al veel bekend is, maar we kunnen ons geen fouten permitteren. Er moet meegewerkt worden aan het vinden van geldstromen, Meppelers actief te laten betrekken bij dit stukje Meppeler geschiedenis, media-activiteiten bewaken en exploreren, etc., etc. We hopen op actieve medewerking in welke vorm dan ook.

Hebt u interesse stuur dan een mail naar:  47kortgene@gmail.com

Heilige Huisjes Tour – Hanne de Vries

AANBIDDINGSLEIDER HANNE DE VRIES GAAT OP HEILIGE HUISJES TOUR

In een gezellige huiskamer met je familie en vrienden God aanbidden? Aanbiddingsleider Hanne de Vries die spreekt en zingt bij de jeugdgroep van je kerk? Dat kan! Hanne de Vries heeft aangekondigd dat zijn succesvolle Heilige Huisjestour een vervolg krijgt!

Komend najaar zal Hanne op allerlei plekken in Nederland en België huiskamerconcerten geven. In zijn tourschema kun je zien waar hij allemaal heengaat! Tijdens zo’n bijzondere avond zal Hanne muziek maken, persoonlijke ervaringen en anekdotes delen en is er genoeg ruimte om gezellig een praatje te maken. Natuurlijk zal hij ook zijn nieuwe single Hier Bij U ten gehore brengen.

Tijdens de Heilige Huisjestour zal Alpha Nederland ook meegaan, om meer te kunnen vertellen over Alpha Youth. Alpha bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Het is gratis, gezellig en zonder gedoe. Hier vind je alvast wat meer info over Alpha Youth.

In 2013 vierde Hanne zijn 10-jarig jubileum als aanbiddingsleider met een huiskamertour door heel Nederland, waarbij hij onder andere optrad tijdens jeugdavonden en (jubileum)feestjes. Hij kwam toen in meer dan 30 huiskamers, hooizolders, jeugdhonken en zelfs in een discotheek. Annemieke, die een van de concerten bezocht, schreef: “Het was zooo gezellig! Dank voor je komst, je liedjes en waardevolle woorden.”

Bijbelstudieavonden

Namens de Bapistengemeente Meppel  nodig ik jullie uit voor 2 zaterdagavonden. A.s. zaterdag komt de bekende theoloog Ouweneel naar Meppel, en de week daarop Gert Visscher.
De 2e zaterdag is met name een tip voor kerkmusici en vocalisten in de gemeente!

12 aug – Prof. Dr. Willem Ouweneel ‘De kerk als Herberg’
26 aug – Gert Visscher ‘Aanbidding: je liefde uiten naar God in alles’

20:00 (zaal open 19:30)
In de Kameel (Zuideinde 31).
Toegang vrij (collecte).