Cursus Hebreeuws

Unieke cursus in Meppel: 6 avonden kennismaken met het Bijbels Hebreeuws voor beginners
De geschiedenis van Meppel is onlosmakelijk verbonden met het Jodendom. Tot 1940 heeft de Joodse gemeenschap van Meppel grote invloed gehad op de politiek, cultuur en economie. In de voormalige synagoge aan de Touwstraat, werd sinds 1799 voorgelezen in het Hebreeuws.

57 jaar na het sluiten van de synagoge, start op 7 februari een bijzondere cursus in Meppel. Beginners kunnen hier in 6 avonden kennismaken met het Bijbels Hebreeuws (schrift- en klankleer) en de achtergronden van de Hebreeuwse Bijbel.

De cursus wordt gegeven door Oud-Testamentica en Hebraïste Dr. Annechiena van Veen-Vrolijk. Er wordt gebruik gemaakt van actueel, en zeer toegankelijk lesmateriaal. De avonden starten om 19:30, en duren tot 22:00. Cursusdata zijn 7, 21 & 28 februari, 7 & 28 maart en 4 april. De cursus vindt plaats aan de Werkhorst 75, op loopafstand van station Meppel).

De kosten voor de gehele cursus bedragen slechts 85,- p.p. (incl. koffie/thee en getuigschrift/certificaat dat men na deelname ontvangt).Aanmelden of meer informatie? Bel gerust even naar de familie Sanders: 0522 – 251 943.

Van Veen-Vrolijk genoot haar opleiding aan de universiteit in Leiden en specialiseerde zich aan de universiteit in Jeruzalem. Ze werkt(e) als docent Oude Testament, Hebreeuws en Jodendom aan verschillende theologische opleidingen. En al tientallen gaat zij voor in de breedte van de kerk.

Haar stijl van lesgeven is te omschrijven als bevlogen, diepgravend en voor een ieder toegankelijk. Zij weet de diepgang van de Bijbelse grondtekst toepasbaar én relevant te maken voor de mens anno 2018.

Uitnodiging oecumenische dienst

Zondagavond 21 januari, 19.00 uur is er een oecumenische avondmaalsviering in het kader van de kanselruilzondag die elk jaar door de Raad van kerken wordt georganiseerd. Tevens is deze dienst de start van de week van gebed, een landelijk initiatief waaraan ook in Meppel mensen vanuit allerlei kerken meedoen.
De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente, Julianastraat 32 en wordt geleid door Henk van Dam, voorganger van de VEG Meppel.
Deze dienst is een bijzondere en unieke mogelijkheid om gestalte te geven aan verbondenheid over grenzen van kerkmuren heen.
Wees welkom!

Kerstnachtdienst Wilhelminapark

De traditie van de Kerstnachtdienst in het Wilhelminapark is inmiddels na 10 jaar niet meer weg te denken. Ook dit jaar is de Vrije Evangelische Gemeente op Kerstavond (24 december) present in het Wilhelminapark. Op de bekende plek (nabij het hertenkamp) en op het bekende tijdstip: 9 uur ’s avonds. Natuurlijk is er de sfeervolle entourage van vuurkorven en fakkels en na het succes van vorig jaar is er opnieuw een levende kerststal. Na afloop is er warme chocolademelk en glüwhwein. Kortom, alle ingrediënten voor een bijzondere en sfeervolle viering in deze bijzondere nacht zijn aanwezig. De muzikale omlijsting is ook dit jaar in handen van CMV De Bazuin, terwijl burgemeester Korteland en wethouder Stam de lezing van het kerstevangelie voor hun rekening nemen. De algehele leiding is in handen van Henk van Dam, voorganger van de Vrije Evangelische Gemeente. Thema van de dienst is: “Nacht-Wacht”. U bent van harte welkom!

Sing-in op zondag 26 november VEG Meppel

Uitersten raken elkaar in programma sing-in VEG Meppel

 De Vrije Evangelische Gemeente organiseert op zondag 26 november een sing-in met een bijzonder thema. Bij dat thema is een passend programma samengesteld wat een bijzonder en verrassend karakter draagt.

De sing-in op deze zondag heeft als thema: “Gedenken en verwachten”.    Een thema wat is ingegeven door het feit dat op deze zondag in veel kerken mensen worden herdacht die overleden zijn. Tegelijk is deze zondag ook de opmaat naar de adventsperiode, de periode van verwachting van nieuw leven wat in de Kerstnacht geboren is.

Vandaar dit thema waarin ”de uitersten elkaar raken”. De liederen, de gesproken teksten de muzikale intermezzo’s staan allemaal in het teken van enerzijds het voorbijgaande van ons aardse bestaan en tegelijk ook in het perspectief van de verwachting van nieuw Leven wat sterker is dan de dood.

Muzikale medewerking wordt verleend door Wilbert Magré op orgel en piano en Martin Vermeer, solist. De algehele  leiding is in handen van Henk van Dam, voorganger van de VEG Meppel.

De sing-in begint om 19.00 uur, de kerk is vanaf 18.30 uur open. In verband met de grote belangstelling is het raadzaam om tijdig aanwezig te zijn.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/sing-in

Poppentheater tijdens gezinsevent

Poppentheater KNAK treedt op tijdens gezinsevent VEG Meppel

 Op zondag 5 november organiseert de Vrije Evangelische Gemeente een gezinsevent voor kinderen en hun (groot)ouders. Tijdens het event verzorgt KNAK (een poppentheatergroep uit Elburg) een voorstelling rond het thema: “Vriendschap”. De voorstelling is ontleend aan het Bijbelverhaal van de barmhartige Samaritaan maar door KNAK in een eigentijdse versie bewerkt waardoor de voorstelling op een voor kinderen en volwassenen herkenbare en aansprekende manier actuele thema’s laat zien.

Het event wordt gehouden in het kerkgebouw aan de Julianastraat 32 in Meppel en begint om 9.45 uur.

De VEG nodigt kinderen met hun ouders, grootouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes van harte uit voor dit bijzondere gezinsfestijn!

Lees meer op www.vegmeppel.nl/gezinsevent

Kindervakantiemiddag

Gevarieerd programma kindervakantiemiddag in de herfstvakantie

Op woensdagmiddag 25 oktober is er een kindermiddag voor kinderen van de basisschoolleeftijd. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Kinderen zijn welkom in het kerkgebouw van de VEG, Julianastraat 32. De VEG is ook al sinds een aantal jaren initiatiefnemer en organisator van dit kinderfestijn.
Het programma heeft een recreatief karakter en is dus helemaal in vakantiesfeer. Van ieder kind wordt een silhouet-tekening gemaakt die de kinderen ook mee mogen nemen naar huis. Verder is er een kinderbingo met een prachtig prijzenpakket, een spelletjescircuit en de kinderen maken ook een knutselwerkje. Aan het eind is er voor ieder kind een goodie-bag met daarin iets lekkers. De toegang voor deze kindermiddag is gratis.
De VEG nodigt alle kinderen van harte uit, natuurlijk zijn vriendjes en vriendinnetjes ook welkom. Hoe meer kinderen, hoe meer vakantiepret.
Ook ouders die het leuk vinden om te komen zijn van harte welkom.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/kindervakantiemiddag

Na zomerstop positieve toon tijdens sing-in VEG Meppel

Op zondag 8 oktober is de eerste sing-in vanuit de VEG Meppel in dit nieuwe seizoen.
De sing-in wordt gehouden in het kerkgebouw van de VEG aan de Julianastraat 32 en begint om 19.00 uur.
Liederen, muzikale intermezzo’s en verbindende teksten wisselen elkaar af in een programma wat ruim een uur duurt.
Voorganger Henk van Dam heeft de algehele leiding van de sing-in. De muzikale formatie Mulder and Friends (deels familie, deels vrienden) verzorgt de begeleiding en enkele solistische bijdragen op orgel, piano, trompet, dwarsfluit en drum.
De VEG zet een positieve toon met het thema van deze eerste sing-in: rondom het uitdagende thema: “Meer dan overwinnaars” zijn liederen en verbindende teksten gekozen.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/sing-in