Kindervakantiemiddag

Gevarieerd programma kindervakantiemiddag in de herfstvakantie

Op woensdagmiddag 25 oktober is er een kindermiddag voor kinderen van de basisschoolleeftijd. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Kinderen zijn welkom in het kerkgebouw van de VEG, Julianastraat 32. De VEG is ook al sinds een aantal jaren initiatiefnemer en organisator van dit kinderfestijn.
Het programma heeft een recreatief karakter en is dus helemaal in vakantiesfeer. Van ieder kind wordt een silhouet-tekening gemaakt die de kinderen ook mee mogen nemen naar huis. Verder is er een kinderbingo met een prachtig prijzenpakket, een spelletjescircuit en de kinderen maken ook een knutselwerkje. Aan het eind is er voor ieder kind een goodie-bag met daarin iets lekkers. De toegang voor deze kindermiddag is gratis.
De VEG nodigt alle kinderen van harte uit, natuurlijk zijn vriendjes en vriendinnetjes ook welkom. Hoe meer kinderen, hoe meer vakantiepret.
Ook ouders die het leuk vinden om te komen zijn van harte welkom.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/kindervakantiemiddag

Na zomerstop positieve toon tijdens sing-in VEG Meppel

Op zondag 8 oktober is de eerste sing-in vanuit de VEG Meppel in dit nieuwe seizoen.
De sing-in wordt gehouden in het kerkgebouw van de VEG aan de Julianastraat 32 en begint om 19.00 uur.
Liederen, muzikale intermezzo’s en verbindende teksten wisselen elkaar af in een programma wat ruim een uur duurt.
Voorganger Henk van Dam heeft de algehele leiding van de sing-in. De muzikale formatie Mulder and Friends (deels familie, deels vrienden) verzorgt de begeleiding en enkele solistische bijdragen op orgel, piano, trompet, dwarsfluit en drum.
De VEG zet een positieve toon met het thema van deze eerste sing-in: rondom het uitdagende thema: “Meer dan overwinnaars” zijn liederen en verbindende teksten gekozen.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/sing-in

Stolpersteine in Meppel

In Meppel liggen in onze Binnenstad 80 Stolpersteine oftewel Struikelstenen ter herinnering aan onze destijds joodse stadgenoten die in WO II zijn omgebracht. Inmiddels zijn er 8 gestolen en/of zwaar beschadigd bij werkzaamheden.  In dit Centrum van onze mooie stad Meppel bevond zich het joodse hart van onze stad. Veel herinneringen aan deze periode uit onze Meppeler geschiedenis zijn weer zichtbaar gemaakt in onze binnenstad, o.a. door deze stenen. Het Joods Monument in het Slotplantsoen ‘vertelt’ het nare en hartverscheurende verhaal uit deze geschiedenis.
Tachtig huizen stonden na de oorlog in 1945 leeg in onze stad en de Joodse Gemeenschap was opgeheven. In 1945 keerden slechts achttien joden naar Meppel terug. 232 Meppeler joden waren door de Duitsers vermoord en Meppel veranderde uiteindelijk in een stad vrijwel zonder joden. De nutteloos geworden synagoge werd dan ook verkocht en later zelfs tot de grond toe afgebroken.
Een rekensom houdt in dat er nog 160 stenen gelegd behoren te worden! Het kan toch niet zo zijn dat er nu 72 liggen voor onze vermoorde medestadsgenoten en de andere resterende 160 niet. Dat is ondenkbaar. Daar zijn wel mensen voor nodig, geld, welwillendheid en inzicht. Gewoonweg: er is werk aan de winkel.
Zijn er mensen  die mee willen werken om i.s.m. de Stichting Joods Monument Meppel, de gemeente Meppel en andere initiatiefnemers om deze klus te klaren. We zijn in overleg met B&W om op korte termijn en in één keer de resterende 160 stenen te leggen. Er moet nog speurwerk verricht worden om de ‘echte’ woningen te traceren, ondanks dat er al veel bekend is, maar we kunnen ons geen fouten permitteren. Er moet meegewerkt worden aan het vinden van geldstromen, Meppelers actief te laten betrekken bij dit stukje Meppeler geschiedenis, media-activiteiten bewaken en exploreren, etc., etc. We hopen op actieve medewerking in welke vorm dan ook.

Hebt u interesse stuur dan een mail naar:  47kortgene@gmail.com

Heilige Huisjes Tour – Hanne de Vries

AANBIDDINGSLEIDER HANNE DE VRIES GAAT OP HEILIGE HUISJES TOUR

In een gezellige huiskamer met je familie en vrienden God aanbidden? Aanbiddingsleider Hanne de Vries die spreekt en zingt bij de jeugdgroep van je kerk? Dat kan! Hanne de Vries heeft aangekondigd dat zijn succesvolle Heilige Huisjestour een vervolg krijgt!

Komend najaar zal Hanne op allerlei plekken in Nederland en België huiskamerconcerten geven. In zijn tourschema kun je zien waar hij allemaal heengaat! Tijdens zo’n bijzondere avond zal Hanne muziek maken, persoonlijke ervaringen en anekdotes delen en is er genoeg ruimte om gezellig een praatje te maken. Natuurlijk zal hij ook zijn nieuwe single Hier Bij U ten gehore brengen.

Tijdens de Heilige Huisjestour zal Alpha Nederland ook meegaan, om meer te kunnen vertellen over Alpha Youth. Alpha bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Het is gratis, gezellig en zonder gedoe. Hier vind je alvast wat meer info over Alpha Youth.

In 2013 vierde Hanne zijn 10-jarig jubileum als aanbiddingsleider met een huiskamertour door heel Nederland, waarbij hij onder andere optrad tijdens jeugdavonden en (jubileum)feestjes. Hij kwam toen in meer dan 30 huiskamers, hooizolders, jeugdhonken en zelfs in een discotheek. Annemieke, die een van de concerten bezocht, schreef: “Het was zooo gezellig! Dank voor je komst, je liedjes en waardevolle woorden.”

Bijbelstudieavonden

Namens de Bapistengemeente Meppel  nodig ik jullie uit voor 2 zaterdagavonden. A.s. zaterdag komt de bekende theoloog Ouweneel naar Meppel, en de week daarop Gert Visscher.
De 2e zaterdag is met name een tip voor kerkmusici en vocalisten in de gemeente!

12 aug – Prof. Dr. Willem Ouweneel ‘De kerk als Herberg’
26 aug – Gert Visscher ‘Aanbidding: je liefde uiten naar God in alles’

20:00 (zaal open 19:30)
In de Kameel (Zuideinde 31).
Toegang vrij (collecte).

Seminar over Popmuziek in de Kruiskerk

Seminar (10 mei) in de Kruiskerk: ‘Samen nadenken over de goede én duistere kanten van popmuziek’

Wat zijn de “ingrediënten” van muziek? De meeste mensen zullen op deze vraag waarschijnlijk een antwoord geven waarin termen zoals ritme, melodie en harmonie voorkomen; maar in deze seminar zal worden ingegaan op de diepere, geestelijke lagen van muziek.
Spreker tijdens deze interkerkelijke avond is Joshi van Veen; in Meppel werkzaam als predikant van de Baptistengemeente, maar voorheen in Zuid-Holland actief geweest met popmuziek in diverse coverbandjes. Om die reden werd hem vaak gevraagd naar zijn persoonlijke visie op seculiere muziek (door zowel ouders als tieners, door niet-kerkelijke als zowel kerkelijk als niet-kerkelijk. Zodoende ontstond het idee om voor die diverse groepen in de samenleving van regio Meppel, een volledige onderwijs-special te organiseren.

De inhoud van de avond is breed, praktische en zeer relevant. Topics die in ieder geval aan bod zullen komen:

  • De therapeutische kracht van muziek. Met een getuigenis: ‘hoe André Hazes mij helpt het vijfde gebod toe te passen, na het verlies van mijn vader’.
  • De verschillende functies van muziek ten tijde van de Bijbel; niet alleen in het Godsdienstige, maar ook in het alledaagse leven.
  • De geestelijke strijd rondom muziek.
  • New Age muziekstijlen na de jaren ’80: een goed middel om tot ontspanning en rust te komen?
  • Korte kennismaking met verschillende soorten dance (Techno, Eurodance, Trance, Dirty house, Happy hardcore) en hun scene; o.a. de wereld van verschil tussen commerciële festivals en underground.
  • Lady Gaga: een duistere boodschap verpakt in een muzikale top-act!
  • Framing: hoe artiesten Bijbelgedeelten verwoorden met prachtige liederen. Bijv. Michael Jackson (brief aan de Romeinen), Guus Meeuwis (Prediker), Thé Lau (1 Korintiërs 1).
  • Liturgische- en missionaire kansen voor de kerk. Met veel praktische voorbeelden: Top2000 kerkdiensten, de God van Bono en Elvis, The Passion.

Voor jonge mensen is het een aanrader samen met hun ouders te komen (adviesleeftijd: vanaf groep 8). De seminar wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Sense (www.stichting-sense.nl), en de toegang is vrij!

Van harte welkom op woensdagavond 10 mei om 20:00 (deur open om 19:30); in de Kruiskerk aan de Thorbeckelaan 73 in Meppel.

Zingen op zondag

“Zingen op de zondag na Pasen

De Vrije Evangelische Gemeente in Meppel organiseert op zondag 23 april de laatste sing-in van dit seizoen. De sing-in, die wordt gehouden in het kerkgebouw aan de Julianastraat in Meppel begint om 19.00 uur. Er wordt gezongen rondom het thema: “De achtste dag”, dit omdat de sing-in gehouden wordt op de zondag na Pasen. Henk van Dam, voorganger van de VEG Meppel, leidt de sing-in en spreekt verbindende teksten bij de liederen die gezongen worden. Adrie Terwal, vaste organist van de VEG-Meppel begeleidt het samen zingen en verzorgt ook tot twee keer toe een muzikaal intermezzo.

Lees meer op www.vegmeppel.nl/sing-in

 

Paasevent op vrijdag 7 april

Op vrijdagavond 07 april a.s. organiseert Missie in Meppel het event; Pasen in Meppel 2017.

Het thema van dit event is Passie voor Leven! Dit initiatief dat is ontwikkeld door de werkgroep Missie in Meppel waarin de gezamenlijke kerken op een geheel eigentijdse manier aandacht vragen voor de boodschap van Pasen.

Vanaf 1845 uur zal de manifestatie starten in het Wilhelminapark. Van daaruit zal er gezamenlijk worden vertrokken richting het Kerkplein, tijdens deze tocht zullen er fakkels en lichten worden meegenomen en zullen er bloemen worden

gedeeld aan de omstanders.

 

Vanaf 1930 uur is in het centrum van Meppel het hoofdprogramma zijn te zien en te horen, het Kerkplein is dan het

toneel waar de band Barricade uit Meppel eigentijdse liederen ten gehore zal brengen die in het licht van Pasen qua inhoud bijzonder zijn.

 

Met songs zoals Nooit meer morgen van Marco Borsato of Lopen tot de Zon van Acda en De Munnik

Naast muziek zullen er ook een viertal interviews te zien zijn van bekende en minder bekende Meppelers, zij zullen vertellen over hun beleving bij Pasen.

 

De verteller in de persoon van Hielke Wagenaar zal de interviews van Arend Compagner die de afgelopen weken zijn gemaakt, aan elkaar verbinden. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend maar hebben een duidelijke boodschap en iets gemeenschappelijks, namelijk Passie voor Leven! Onderwerpen zoals de ontwikkelingen in de wereld, hoe sta jij in de wereld, hoe kunnen we elkaar helpen en waar put je je kracht uit, komen ter sprake.

 

We nodigen jullie van harte uit aanwezig te zijn op dit event Pasen in Meppel!, voor actuele informatie zie de websitemissieinmeppel.nl of via de link @paseninmeppel op Facebook.