Kennismaken met theologie? 

Kennismaken met theologie?  Omdat het zo boeiend is!                            Volg dan de cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geInteresseerden in Assen of Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden IJsselland te Kampen

TVG wordt behalve in Assen en te Kampen op nog 16 andere plaatsen in Nederland gegeven. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden in vooropleiding. Maar toch ligt de lat niet laag. Vak-docenten w.o. predikanten/docenten levensbeschouwing, etc., geven met kennis van zaken onderwijs. Van de cursisten wordt verwacht dat ze niet alleen enige algemene ontwikkeling en voorkennis van de christelijke traditie hebben, maar ook dat zij hun inbreng geven aan het gesprek over de studiestof. Juist de interactie tussen mensen uit allerlei achtergronden (in leeftijd, arbeidsveld en kerk) maakt TVG voor cursist en docent tot een spannende zaak. We willen van elkaar leren èn elkaar respecteren en zo met behoud van eigenheid verrijkt worden in kennis en begrip (uit de cursusgids TVG IJsselland).a

‘Radikale Reformatie’                                                                                              Spreker: Dr.Theo van Staalduine, cursusleider TVG IJsselland

Dinsdagavond 11 september 2018: Aanvang 19.30 u.

In het Museum Staphorst, Gemeenteweg 67, 7951 CE Staphorst

Op dinsdagmorgen 4 september om 10.00 u. en op donderdagavond 20 september 2018 om 19.00 u. zijn er info- en kennismakingsmomenten over de driejarige cursus Theologische vorming en verdieping TVG Assen voor iedereen met interesse in geloof en theologie. U bent dan welkom in het Markehuus aan de Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.

Een derde informatieavond wordt samen met TVG IJsselland (v.h. Kampen) aangeboden op dinsdag 11 september 2018 in Museum Staphorst, Gemeenteweg 67, 7951 CE Staphorst. Voorlichting, een voorbeeldles TVG over ‘Radikale Reformatie’ naast een Staphorster kledingpresentatie mogen we dan meemaken. Voor deze avond dient u zich telefonisch of per mail op te geven (aanvang 19.30 u.) bij onze secretaris Nanno Levenga: tel. 06 – 1410 1512 of  tvgassen@gmail.com o.v.v. naam/adres/telefoonnr/mailadres. Toegang is gratis. De eerste lesmorgen is op dinsdagmorgen 2 oktober 2018 vanaf 09.00-12.15 u. Zie ook voor meer info: www.tvgassen.nl

Dr.Theo van Staalduine, cursusleider TVG IJsselland, over ‘Radikale Reformatie’: ‘Dan gaat het over wederdopers, maar ook over de boerenopstanden. En hij schaart ook Zwingli onder de reformatoren die “verder dan Luther” gingen. In onze tijd van godsdienstvrijheid heeft het hem altijd gefascineerd dat men op het christelijk erf nog maar een paar eeuwen geleden zo fanatiek andersgelovigen bestreed, martelde en doodde. En dat de slachtoffers hardnekkig weigerden toe te geven, ja zelfs hun martelaarschap verwelkomden. Wat dreef die mensen?  Het kan ons helpen te “snappen” hoe de radicale islam aan haar keuzes komt. Het zijn soms net de christenen van de 16e eeuw………….’

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *