Sing-in bij de VEG

De sing-in die de Vrije Evangelische Gemeente organiseert op zondagavond 14 april staat in het teken van het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen. Liederen over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus worden afgewisseld met gesproken teksten en muzikale intermezzo’s.

Het programma is samengesteld vanuit het gegeven dat op deze tweede zondag van april de stille week begint, de week van toeleven naar de viering van Goede Vrijdag en Pasen.

Het thema van de sing-in op deze bijzondere zondag is:” Van U wil ik zingen”. “Een thema waarmee we tot uitdrukking willen brengen dat de gebeurtenissen op Goede Vrijdag en Pasen te groot zijn voor woorden. Daarom zingen we erover”, aldus Henk van Dam die vanuit zijn functie als voorganger van de VEG de sing-in leidt. Muzikale medewerking wordt verleend door Gerwin van der Plaats, organist/pianist uit Kampen. Van der Plaats is een veelgevraagd begeleider bij koor- en samenzangavonden is zelf ook dirigent en kerkorganist.

De sing-in wordt gehouden in het kerkgebouw aan de Julianastraat en begint om 19.00 uur.

Deze bijzondere sing-in is alweer de laatste van dit seizoen. Vier keer per jaar organiseert de VEG een dergelijke avond en steeds weer blijkt dat de formule van deze avond veel mensen aanspreekt.  De kleine maar sfeervolle kerk aan de Julianastraat is vrijwel altijd tot de laatste plaats bezet.

Het samen zingen van eenvoudige en bekende geloofsliederen, afgewisseld  met muzikale intermezzo’s en korte verbindende teksten over de liederen en over het centrale thema zijn de onderdelen van de sing-in. En telkens weer blijkt dat die formule grensoverschrijdend werkt: mensen uit Meppel en mensen uit de omliggende dorpen, zowel mensen uit de gevestigde kerken als mensen uit de wat meer evangelisch georiënteerde gemeenten ontmoeten elkaar op de sing-in en zingen enthousiast en vol overgave de liederen die op het programma staan. En heel regelmatig komen ook mensen binnen die na jaren voor het eerst weer over de drempel stappen en een kerk binnengaan. De liederen die gezongen worden kennen mensen vaak van vroeger en die herinnering maakt soms heel wat los en blijkt in een aantal situaties voor mensen een eerste stap van hernieuwde betrokkenheid op kerk en geloof te betekenen.

De VEG hoopt veel mensen te kunnen verwelkomen op deze laatste sing-in van het seizoen die gehouden worgt op de eerste dag van de stille week.

Vanaf 18.30 uur is de deur van de kerk open. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in informele sfeer onder het genot van een kop koffie of thee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *